latinica | ћирилица

Актуелности

Скупштина града Зрењанина је на седници која је одржана 8. децембра усвојила две одлуке којима се регулише јавни превоз у Зрењанину, Одлуку о јавном превозу путника и Одлуку о ауто- такси превозу путника на територији града Зрењанина. На иницијативу „Зрењанинског пословног круга“ је дошло до измене Одлуке о ауто такси превозу а комплетан предлог одлуке је „ЗРЕПОК“ још јануара ове године уручио градској управи. 

У уторак 7. децембра, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је десета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а са почетком од 13,00ч. и завршетком у 15,00ч. Након тога чланови ЗРЕПОК-а су отишли на заједнички свечани ручак у хотел Каштел у Ечки.

Одржан је састанак чланова Извршног одбора ЗРЕПОК-а са Извршном директорицом Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) Виолетом Јовановић са циљем међусобног упознавања са циљевима ове две организације, начином организовања, плановима и могућностима успостављања сарадње између ЗРЕПОК-а и НАЛЕД-а.

У Културном центру Зрењанина је одржан „Речник градских дилема“, догађај специфичног формата који се бави питањима битним за град.  Архитекте, активисти, уметници, историчари уметности, предузетници и представници локалне самоуправе састављали су „Речник градских дилема“ кроз петоминутна излагања, у којима су дефинисали један, за њих битан, појам града данашњице или сутрашњице, стварајући тиме својеврстан колаж професионалних размишљања и личних ставова о граду и његовом могућем развоју.


У склопу пројекта који реализује „Зона унапређеног пословања - БИД“ Зрењанин, а који носи назив „Јачање капацитета зона унапређеног пословања у Србији“, „Зрењанински пословни круг-ЗРЕПОК“ угостио је делегацију БИД-ова Велике Британије која борави у Зрењанину.

Процењујући да су предлози нацрта Одлуке о накнади за заштиту и унапређење животне средине и Одлуке о накнади трошкова техничког предлога који су упућени на јавну расправу 05.11.2010. године од значаја за живот и пословање на територији града Зрењанина, „ЗРЕПОК“ је одлучио да се придружи јавној расправи по овим питањима и данас је градској управи Зрењанина уручио своје примедбе на обе одлуке. Обе предложене нове одлуке предвиђају вишеструка увећања доадашњеих цена накнада које грађани и привреда плаћају, али и нове додатне видове захватања по овим основама.

Главна тема наставка преговора Уније послодаваца Србије и синдиката из гране грађевинарства били су коефицијенти за утврђивање основних зарада и радни учинак. Цео ток састанка је прошао у тешким преговорима око само два члана у тексту колективног уговора. Синдикат је дао један предлог где је распон коефицијената 1:3,5, на чега је преговарачки тим УПС-а одговорио прихватањем тог распона, али давањем детаљне структуре запослених који оставрују право на одређени коефицијент.

На иницијативу „Зоне унапређеног пословања - БИД“ одржан је састанак између председника ЗРЕПОК-а Драгана Видаковића и председник Управног одбора БИД-а Mарјана Рончевића. Тема састанка била је разматрање мохућности успостављања сарадње између ЗРЕПОК-а и БИД-а и понуда ЗРЕПОК-у да учествује у реализацији пројекта „Јачање капацитета зона унапређеног пословања у Србији“, пројекта који за крајњи циљ има побољшање јавно-приватних партнерстава кроз активну сарадњу између општина и локалног приватног сектора, а према британском моделу.

 

На захтев „Зрењанинског пословног круга“ упућен градској управи 19. септембра ове године, одржан је састанак са градочелником Зрењанина Милетом Михајловим, начелницом градске управе Александром Одавић-Мак, градским већником Ваш Тибором, начелницом одељења за урбанизам и просторно планирање Љиљаном Пецељ-Лубурић, начелницом одељења за локално економски и рурални развој и инвестиције Станом Бабић и директором ЈП „Дирекција за изградњу и уређење града Зрењанина“ Браниславом Кнежевићем.

Проблем уређења јавног превоза путника на територији града Зрењанина, је веома битна, а прилично неуређена област, нарочито у погледу дела који се односи на такси превоз где је Зрењанин препознат као град у којем је регулатива ове области потпуно превазиђена и у нескладу са стварношћу, што је за последицу имало то да су таксисти који желе регуларно да раде и уредно измирују своје обавезе у потпуности угрожени од оних који не поштују никаква правила осим оних која важе на улици.

Тема четвртог по реду састанка и преговора између УПС-а и синдиката грађевинарства биле су зараде, као кључни део колективног уговора. И на овом састанку „ЗРЕПОК“ је као један од кључних људи у преговарачком тиму УПС-а представљао г-дин Милан Бошковић, директор Зрењанинског „НЕИМАР“-а.

У уторак 2. новембра, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је десета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а са почетком од 13,00ч. и завршетком у 15,20ч.

У поводу достављеног предлога ПЛАНА КАПИТАЛНИХ ИНВЕСТИЦИЈА које је урадило одељење за ЛЕР (Локални економски развој) града Зрењанина као материјал за разматрање и усвајање на наредној седници градског већа, у петак 22. октобра, заседао је Извршни одбор "ЗРЕПОК"-а и након консултовања свих чланова "ЗРЕПОК"-а, заузео свој став. У наставку можете преузети скенирани  оригинал дописа са ставовима "ЗРЕПОК"-а о предложеном Плану капиталних инвестиција.

Настављени су разговори  шефова преговарачких тимова Уније послодаваца Србије и репрезентативних синдиката, а у  вези са усаглашавањем текста посебног колективног уговора за грану грађевинарства и индустрије грађевинског материјала. ЗРЕПОК је и на овом састанку представљао Милан Бошковић, директор зрењанинског „Неимар“-а.

Стручне службе Уније послодаваца Србије у сарадњи са више стотина директора и менаџера малих, средњих и великих предузећа потпомогунуте Аустријском агенцијом за развој и Међународном организацијом рада, у току 2010. године, урадиле су Студију оптерећења привреде у Републици Србији и на једном месту објединиле све врсте трошкова (оптерећења) са којима послује привреда Србије. Оваква студија није у српској привреди рађена и публикована још од 1986. године и периода бивше СФРЈ и многи подаци по први пут су презентоване стручној и широј јавности.

 

У организацији „ЗРЕПОК“-а, „Општег удружења предузетника Зрењанина“ и „Уније послодаваца Србије“, а у складу са потписаним уговором о сарадњи који су ове три организацјие потписале 25. маја 2010. године, одржано је прво окупљање послодаваца Средњобанатског округа на ком је више од стотину  власника и директора, претежно малих и средњих преузећа, из региона озваничило оснивање удужења Унијa послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина. За председника овог удружења је именован Горан Ковачевић, директор трговинског предузећа „Гомекс“ члан Извршног одбора и један од оснивача удружења „ЗРЕПОК“.

У складу са потписаним уговором о сарадњи између „Уније послодаваца Србије“, „ЗРЕПОК“-а и „Општег удружења предузетника Зрењанина“ од 25. Маја 2010. године, покренута је иницијатива за активирање организације Зрењанинских послодаваца као огранка „Уније пословаца Србије“ - Послодавци Зрењанина. ЗРЕПОК позива све послодавце града Зрењанина и средсебанатског округа да се окупе у уторак 12. октобра у 12 часова у биоскопу „Cинема“ и учлане се у ову послодавачку организацију, како би заштитили своја права и интересе, побољшали свој положај, унапредили своје пословање и утицали на стварање бољег привредног амбијента на општу добробит како града Зрењанина тако и целе државе.

У уторак 5. октобра, у просторијама Удружења у трговинско пословном центру „РЕНЕСАНС“ у Зрењанину, одржана је девета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а са почетком од 13,20ч. и завршетком у 15,35ч.

Прочитајте битне закључке са скупштине:

Настављени су разговори шефова преговарачких тимова Уније послодаваца Србије и репрезентативних синдиката, а у вези са усаглашавањем текста посебног колективног уговора за грану грађевинарства и индустрије грађевинског материјала. ЗРЕПОК је и на овом састанку представљо Милан Бошковић, директор зрењанинског „Неимар“-а.

Унија послодаваца Србије је промовисала Студију о оптерећењима под којим послује српска привреда, а која је урађена у сарадњи са Аустријском агенцијом за развој и МОР. Поред четрдесетак привредника из свих крајева Србије, скупу су присуствовали и уважени гости из Аустријске агенције за развој, немачке Фондације Конрад Аденаур, Америчке привредне коморе у Србији, „USAID“-а, Трговинског представништва Руске Федерације у Србији и многи други. Учесници овог скупа испред ЗРЕПОК-а били су председник Удружења Драган Видаковић и члан Извршног одбора Горан Ковачевић.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија