latinica | ћирилица

ЗРЕПОК ПРИЈАТЕЉ НАУЧНО-СТРУЧНОГ СКУПА „ПРЕДУЗЕТНИШТВО, ИНЖЕЊЕРСТВО И МЕНАЏМЕНТ“

20.04.2019

У суботу, 20. априла 2019. године, на Високој техничкој школи струковних студија у Зрењанину одржан је научно-стручни скуп „Предузетништво, инжењерство и менаџмент“ на тему „Циркуларна економија – прилика за одрживи развој“. Покровитељ стручног скупа био је Покрајински секретаријат за високо образовање и научноистраживачку делатност Аутономне Покрајине Војводине, док су Пријатељи манифестације били Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК и Град Зрењанин.

Основни циљ одржавања Научно-стручног скупа био је пружање научног и стручног доприноса у развијању инжењерске професије у областима предузетништва и менаџмента са посебним акцентом на одрживи развој - развој нових производа и услуга уз перманентано остваривање рационалне употребе природних ресурса.

Уводно предавање одржала је др Анђелка Михајлов - Амбасадорка одрживог развоја и животне средине, професорка Факултета техничких наука у пензији, на тему Концепт циркуларне економије: да ли је у пракси заокружен? Она је у свом предавању истакла да је већ неко време термин “циркуларна економија” модеран и популаран, како код креатора стратегија тако и у бизнис сектору и предузетништву, али врло често без знања и разумевања правог значења. Њена презентација је била конципирана тако да представи најважније сегменте концепта циркуларне економије, а ослањајући се на недавно предложену дефиницију циркуларне економије на контекст Европске уније, у коме је циркуларна економија део планова ЕУ у вези запошљавања, раста и инвестиција. Маја 2018. године ЕУ је усвојила правила у сегментима управљања отпадом и рециклажом, предложила правила у вези једнократног коришћења пластичних производа, као и за поновно коришћење воде.

 

 

На крају, оцењена је ситуација у Србији са аспекта прихватања концепта циркуларне економије и дате препоруке (јачање стратешког и законодавног оквира , укључујући управљање отпадом, ефикасног коишћења ресурса током животног циклуса производа - продужену одговорност произвођача, зелене јавне набавке, бизнис партнерства учесника у ланцу вредности где отпад једне компаније постаје улазни материјал за другу).

Др Роберт Молнар, професор Високе техничке школе струковних студија у Зрењанину је имао веома интересантну презентацију свог рада на тему Циркуларна економија – Нова пословна парадигма Подсетио је присутне да је на самим зачецима цивилизације, природа имала пресудан значај у животима наших предака.

Ускладити свој живот са њом је било питање опстанка. Међутим, како је човек почео да ствара вишкове у производњи, и увидео да тиме може себи обезбедити лагоднији живот, усклађеност са природом је полако испадала из фокуса. Човекове привредне и друге активности, су током историје довеле до тога да су природа и животна средина толико деградирани, да је човеков опстанак директно доведен у питање. Из тог разлога је неопходна нова парадигма у пословању, парадигма која ће омогућити да се привредне, али и уопште све човекове пословне активности ускладе са ритмом природе и планете у целини. Циркуларна економија може бити одговор на ове изазове.

У склопу овог скупа, одржана је модна ревија – „Циркуларна мода“ која је настала у Креативном студију на челу са професоркама Миладом Новаковић и др Татјаном Николин. Учесницима скупа моделе је представио студент Марко Борић, дизајнери су били Ричи Борхес, Тања Секулић, Маја Пајтин, а специјални сарадник била је Драгана Ђурђев Ламбић.

Зрењанински пословни круг – ЗРЕПОК честита организаторима научно-стручног скупа на успешном догађају и истиче значај организације оваквих скупова.

 

 

 

 

 

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија