latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ДЕВЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ

04.10.2011

У уторак 04. октобра 2011. године, у просторијама Удружења у трговинско-пословном центру „РЕНЕСАНСА“ у Зрењанину, одржана је девета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а у 2011. години са почетком од 13,00 часова и завршетком у 15,30 часова.

 

Прочитајте битне закључке са скупштине:

 

З А К Љ У Ч Ц И
СА ДЕВЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

  1. Једногласно усвојен записник и закључци са претходне скупштине удружења одржане 04.09.2011. године;
  2. Анализирани и усвојени извештаји о активностима удружења у протеклом период од одржавања претходне седнице скупштине;
  3. Јендогласно усвојена одлука о искључењу члана Петра Шимшића из удружења и отпису потраживања која удружење има према његовој фирми у погледу неисплаћених чланарина;
  4. Усвојени усмени предлози новог члана и пријатеља ЗРЕПОК-а, а председник задужен да обезбеди мишљења одсутних чланова о усвојеним предлозима и проследих их предлагачима и свим члановима;
  5. Одбијен захтев Црквене општине Меленци за донацијом;
  6. Потврђена одлука ИО ЗРЕПОК-а да се одобри донација ТФ „Михајло Пупин“ у износу од 50 хиљада динара из текућих средстава удружења за обезбеђење наградног фонда за студенте ангажоване на летњој стручној пракси у фирмама чланицама ЗРЕПОК-а;
  7. Одбијен предлог факултета „Михајло Пупин“ да ЗРЕПОК постави рекламни банер на згради факултета;
  8. Усвојен отказ Даре Марков запослене у ЗРЕПОК-у, а председнику одобрено да покрене процедуру пријема новог радника на радном месту ПР – СЕКРЕТАР Удружења;

 

У Зрењанину, 04.10.2011. године

Наташа Козић, помоћник „ПР-секретара“

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија