latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ДЕСЕТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ

01.11.2011

У уторак 01. новембра 2011. године, у просторијама Удружења у трговинско-пословном центру „РЕНЕСАНСА“ у Зрењанину, одржана је десета редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а у 2011. години са почетком од 13,40 часова и завршетком у 14,50 часова.

 

Прочитајте битне закључке са скупштине:

 

З А К Љ У Ч Ц И
СА ДЕСЕТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

  1. Једногласно усвојен записник и закључци са претходне скупштине удружења одржане 04.10.2011. године;
  2. Потписан Уговор о стипендирању најбољег студента на „Летњој стручној пракси“ Мате Габријелом. Наташа Козић добила задатак да сачини саопштење за јавност у вези са овим;
  3. Финансијске обавезе Петра Шимшића према Удружењу раскњижити на Основу одлуке о искључењу;
  4. Организовати састанак са Градоначелником и његовим сарадницима у циљу разматрања достављених захтева и иницијатива од стране радне групе;
  5. Једногласно прихваћен извештај председника о реализованој Трибини „СРП“ и усвојена оцена да је Трибина успешно организована. Изабела Киш задужена да сачини прикладно саопштење за јавност у вези овог скупа;
  6. Извршено тајно изјашњавање чланова о пријему новог члана и пријатеља, сви предложени кандидати су једногласно прихваћени;
  7. Видаковић, Јовановић, Тодоровић и Кочалка задужени да обаве разговор са усвојеним кандидатима за пријатеље и члана ЗРЕПОК-а;
  8. Прихваћена понуда фирме БОНИТЕТИ, а председник овлашћен да потпише уговор и реализује набавку једне лиценце – права за приступ услугама ове фирме и то за опцију Професионални пакет;
  9. Утврдити детаље иницијативе Е-јавне расправе и припремити предлог за изјашњавање до следеће седнице скупштине (Изабела Киш);
  10. Усвојен је предлог о једнократној донацији чланова ЗРЕПОК-а удружењу у износу од по 25.000,00 динара, потребно је сачинити предлог Одлуке и Уговора о донацији (Наташа Козић и Изабела Киш)

 

У Зрењанину, 01.11.2011. године

 Изабела Киш, помоћник „ПР-секретара“

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија