latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ПРВА РЕДОВНA СКУПШТИНА „ ЗРЕПОК“-а

22.12.2009

У зрењанинском хотелу Војводина одржана прва редовна скупштина „ЗРЕПОК“-а у 2009. години.

 

Скупштина је усвојила извештај председника о реализацији регистрације Удружења и активностима око опремања канцеларије. Усвојене су одлуке о начину покрића трошкова опремања и висине месечне чланарине. Оснивачима је представљена Маја Живановић ангажвана на радном месту „ПР“ удружења. Усвојен је предлог плана рада за јануар 2010. године као и план медијских активности на промовисању Удружења и презентацији јавности. Размотрена и усвојена понуда за медијски консалтинг. Одређена радна група за реализацију свечаног отварања канцеларије Удружења. Размотрен на градском већу усвојени Нацрт одлуке о локалним комуналним таксама и заузет став у том погледу, а председник овлашћен да сачини и упути захтев градској управи у погледу измена и допуна усвојеног Нацрта одлуке.

 

 (На слици: оснивачи ЗРЕПОК-а са Мајом Живановић, изабраном првом „ПР“-у)

 

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија