latinica | ћирилица

ОДРЖАНА ЈЕДАНАЕСТА РЕДОВНА СЕДНИЦА СКУПШТИНЕ „ЗРЕПОК“-а У 2011. ГОДИНИ

06.12.2011

У уторак 06. децембра 2011. године, у просторијама Удружења у трговинско-пословном центру „РЕНЕСАНСА“ у Зрењанину, одржана је једанаеста редовна седница скупштине „ЗРЕПОК“-а у 2011. години са почетком од 13,20 часова и завршетком у 14,50 часова.

 

Прочитајте битне закључке са скупштине:

З А К Љ У Ч Ц И
СА ЈЕДАНАЕСТЕ РЕДОВНЕ СЕДНИЦЕ СКУПШТИНЕ У 2011. ГОДИНИ

 

 1. Једногласно усвојен записник и закључци са претходне скупштине удружења одржане 01.11.2011. године;
 2. Анализирани и усвојени медијски и финансијски извештаји за новембар месец;
 3. Једногласно усвојен и подржан Предлог одлуке о локалним комуналним таксама који је сачинио Драган Видаковић;
 4. Верификована одлука о пријему нових пријатеља: Ирене Тот, Бранка Вујовића и Дмитра Мајсторовића;
 5. Прихваћен Предлог Драгана Видаковића да се публикација Зрењанинске сиве књиге одржи приликом организовања коктела у јануару месецу 2012.године;
 6. Усвојен и подржан предлог да се Зрењанинска сива књига израђује и наредне године, уз контатацију да је потребно сачинити извештај о реализацији овог пројекта и предложити иновиран концепт израде који ће уважити сва добра и лоша искуства;
 7. Усвојен предлог да је потребно порадити на већој популаризацији и омасовљењу чланства УПС-а у Зрењанину;
 8. Задужен Горан Ковачевић да састави профил кандидата за запослење у УПС – послодавци Зрењанина и организује конкурс за пријем;
 9. Усвојена молба запослене Јасмине Крецул о солидарној помоћи у новчаном износу од 30 хиљ. динара;
 10. Донета одлука да ЗРЕПОК подржи кампању Солидарности са финансијком донацијом од 100 хиљ. динара, Изабела добила задатак да сачини Саопштење за јавност и Одлуку о донацији;
 11. Усвојен годишњи Извештај и оцена рада Удружења од стране председника ЗРЕПОК-а као и финансијски извештај о пословању ЗРЕПОК-а у 2011. години;
 12. Тајним гласањем за нови мандат од 2 године, поново изабрани за председника Драган Видаковић, а за чланове Извршног одбора Драгољуб Бјелоглав и Будимир Јовановић док ће уместо досадашњег члана ИО Горана Ковачевића, нови члан бити Стева Кочалка.
 13. ЗРЕПОК овластио Председника да присуствује церемонији потписивања Споразума о сарадњи измећу Зрењанина, Кикинде и Новог Бечеја са USAID-овим пројектом локалног одрживог развоја и да потпише у име ЗРЕПОК-а Анекс тог споразума којим се обезбеђује учешће ЗРЕПОК-а у овом пројекту.

 

У Зрењанину, 06.12.2011. године

 Изабела Киш, помоћник „ПР-секретара“

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија