latinica | ћирилица

САСТАНАК „ЗРЕПОК“-а СА ГРАДОНАЧЕЛНИКОМ И ЊЕГОВИМ САРАДНИЦИМА

08.12.2009

На иницијативу „Зрењанинског пословног круга - ЗРЕПОК“ у сали градског већа одржан је састанак са градоначелником Зрењанина, г-дином Милетом Михајловим и његовим сарадницима: помоћником за инвестиције Фазекаш Имреом, начелницом градске управе Александром Одавић-Мак, начелницом одељења за урбанизам Љиљаном Пецељ Лубурић, начелником комуналне инспекције Ковач Золтаном, начелником имовинско-правне службе Бабић Симом, начелницом Репбуличког катастра Ериком Виштаг и њеном заменицом Тот Илонком. Тема састанка је размена информација у вези покренутих иницијатива и достављених примедби на рад градске управе и предлога за њихово превазилажење, а који су изнети од стране „ЗРЕПОК“-а у усменом разговору на састанку са градоначелником одржаном 04.12.2009. године. Састанку су испред „ЗРЕПОК“-а присуствовали: Драган Видаковић, Будимир Јовановић, Милоје Тодоровић и Јадран Ћирић.

 

Представници ЗРЕПОК-а су, најпре, упозорили градске челнике да инвеститори у Зрењанину имају озбиљне проблеме приликом добијања грађевинских дозвола, а као илустрација је изнет проблем „ЋИРКОМ“-а са добијањем грађевинске дозволе за уредно купљену парцелу у индустријској зони „Југоисток Ечка“.
Јовановић Будимир је изразио велико незадовољство досад урађеним у погледу спровођења новог закона о планирању и градњи и спорошћу градске администрације у решавању захтева за издавање грађевниских дозвола и посебно истакао да се ускоро, као последица потпуног заустављања процеса добијања грађевинских дозвола може очекивати да Зрењанинске грађевинске фирме и њихови радници потпуно остану без посла. Као доказ таквих тврдњи је изнео примере неколико фирми које се ових дана гасе или селе своје послове у Нови Сад и Београд.
Милоје Тодоровић је као ислустрацију какви се све проблеми дешавају инвеститорима, изнео и пример "HOME INVEST"-a који је због спорости градске амдинистрације у решавању захтева за прикључење на топловодну мрежу, а под притиском поштовања уговорених рокова за изградњу станова према купцима који су те станове и платили, одлучио да се бесправно прикључи на топловодну мрежу у ул. Петра Бојовића. То је, по Тодоровићу, класичан пример шта се дешава када легалан систем затаји – онда се као нормална појава јавља паралелан, нелегалан систем, који никако не би смео да постане пракса, јер се на тај начин они који желе да раде регуларно и по закону доводе у неравноправана положај са другим тржишним такмацима.
Начелник комуналне инспекције Ковач Золтан је прокоментарисао да су добили пријаву за овај случај и да су надлежне службе поступиле по њој, а да је цео случај предат и полицији.

 

Констатовано је да је што се тиче убрзања добијања грађевинске дозволе, направљен помак у катастру који је почео са конверзијом права коришћења у право својине и решено је питање издавања копије плана са изводом катастра подземних инсталација, међутим и даље је проблем и „уско грло“ у одељењу за урбанизам, као и јавном предузећу „Дирекција за уређење и изградњу града“, јер још увек нису протумачили процедуру за издавање локацијских дозвола по новом закону.
Видаковић је предложио да се по узору организовања републичког АПР-а који се у пракси показао као веома ефикасан, оформи једношалтерски систем за прецесуирање захтева за издавањем грађевинских дозвола, где би грађани и инвеститори могли на једном месту да заврше комплетан посао.

 

Начелница одељења за урбанизам је рекла да је то неизводљиво пошто је саставни део процедуре и добијање извода и уверења из Катастра непокретности који представља републички орган над којим они немају ингиренције.
На то је Видаковић узвратио да би онда било добро да се макар направе брошуре са упутством инвеститорима шта и како треба да ураде како би на најлакши начин дошли до грађевинске дозволе.
Начелница одељења за урбанизам је дала обећање да ће следеће недеље изаћи са брошуром - упутством у виду водича инвеститорима кроз поступак добијања грађевинске дозволе.
Видаковић је онда предложио да се именује испред градске управе једна особа која би координирала између одељења за урбанизам и јавних предузећа као што је ЕЛЕКТРОДИСТРИБУЦИЈА, ВОДОВОД И КАНАЛИЗАЦИЈА итд. чији су услови и сагласности такође неопходни код издавања грађевинских дозвола, а где се често јављају проблеми и непотребно губи време.
Градоначелник је одговорио да је Имре Фазекаш именован да координира свим пословима везаним за инвеститоре који желе да граде објекте у Зрењанину. Фазекаш је тај који би у будуће требао да буде спона и са јавним предузећима која по свој прилици представљају можда и највећи проблем у овом процесу.

 

Начелница градске управе Александра Одавић-Мак је рекла да градска управа и власт чине све што могу, али да их спречава и успорава недореченост самог новог закона за планирање и градњу и да се очекује израда подзаконксих аката који би требали да разјасне одређене дилеме и да поједностави решавање многох питања који се јављају у пракси.

 

Председавајући ЗРЕПОК-а, Драган Видаковић се, на ову констатацију како недоречени или превазиђени прописи могу изазвати мноштво проблема за живот и рад људи, надовезао примером неуређености области такси превоза у граду, због чега је само у последњих два месеца дошло до једног покушаја убиства и једног подметање бомбе при чему има и настрадалих и озбиљне материјалне штете. Наиме, застарела градска одлука о јавном превозу је довела дотле да је ова област потпуно „ван контроле“ и да се онда, по правилу, ствара „паралелан“ систем који функционише по другим принципима него што то чини систем базиран на закону и реду. Видаковић је посебно нагласио да је ова област у потпуној надлежности градске управе и да за овакво нешто не морају да чекају усвајање никаквих ни законских прописа нити подзаконских аката а да опет није уређена што значи да је одговорност искључиво на градској власти.
Ову примедбу г-ђа Одавић прихватили са оградом да градска управа нема "довољно стручних кадрова" који могу да квалитетно и брзо ураде предлоге нових одлука.
Видаковић је у име „ЗРЕПОК“-а понудио да стручни тим људи из фирми које су окупљене у „ЗРЕПОК“-у сачини предлог нове одлуке и да га достави градској управи на даље разматрање што је и прихваћено.
На претходном састанку са градоначелником, истакнуте су и примедбе у вези Одлуке о комуналним таксама која има мноштво пропуста и нелогичности и да би се овом одлуком требало озбиљно позабавити пошто се директно рефлектује на рад предузетника и привредника и да су неравномерним оптерећењима нарочито у кризним временима посебно погођени мали привредни субјекти и предузетници који под теретом разних намета посустају и прети опасност да почну масовно нестајати што свакако не би било добро за економију града.
Начелница градске управе је истакла да је урађен предлог измене Одлуке о локалним комуналним таксама и Нацрт нове Одлуке ће 19. децембра ићи на Скупштину на усвајање, а потом две недеље на јавну расправу, па ће сви имати могућност да се укључе у јавну расправу по овом питању.
На крају састанка је закључено да је разговор био од користи обема странама а нарочито у погледу бољег разумевања проблема са којима се сви суочавамо.

 

Исто тако, договорено је и да се настави са редовном комуникацијом и сарадњом између локалне самоуоправе и „ЗРЕПОК“-а, а све у циљу размене искустава и доношења одлука које би биле у интересу свих житеља Зрењанина.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија