latinica | ћирилица

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ДОСТАВЉАЊЕ ПРЕДЛОГА ПРОЈЕКТА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ЦИЉУ УНАПРЕЂЕЊА ЖИВОТНОГ ОКРУЖЕЊА ГРАЂАНА У 2022. ГОДИНИ

07.10.2022

 На основу Одлуке Скупштине Зрењанинског пословног круга-ЗРЕПОК (број 01-22 од 04.10.2022. године) расписује се

Јавни позив за достављање предлога пројекта за финансирање пројеката
у циљу унапређења животног окружења грађана.

Зрењанински пословни круг - ЗРЕПОК у циљу унапређења услова живота грађана Средњобанатског управног округа и подизања свести о значају зелених површина и животне средине, путем финансијске помоћи додељује донације пројектима, који подстичу укључивање грађана у уређење и озелењавање јавних површина.

ЗРЕПОК је обезбедио средства у укупном износу од 500,000.00 динара за накнаду трошкова (рефундацију трошкова) куповине:

1. Украсног вишегодишњег садног материјала (дрвеће, жбуње, перене). Средства за ову намену могу користити сви носиоци пројеката.

2. Садница воћака за подизање мањег воћњака. Средства за ову намену могу користити једино основне и средње шкoлe.

3. Материјала за организацију пројектних активности (ликовних и литерарних радионица). Средства за ову намену могу користити једино основне и средње шкoлe.

Подносиоци предлога пројекта могу бити:

Регистроване установе / удружења са седиштем на територији Средњобанатског управног округа.

Обавезна документација

1) попуњен наш Пријавни формулар, са подацима о одговорном лицу за реализацију пројекта, оверен печатом установе / удружења и потписом законског заступника установе / удружења.

Пријавни формулар можете:

1) наћи на линку на нашем web сајту www.zrepok.rs,

2) добити e-mailом или поштом из наше канцеларије, на ваш захтев,

Информација о локацији, фотографије тренутне ситуације на предметној локацији су пожељне, утицаће на избор предлога пројекта.

Предлог пројекта доставља се на српском језику, попуњен обавезно на рачунару и на прописаном пријавном формулару.

Препоручујемо Вам да у ваш пројекат уврстите волонтерски рад.

Време реализације пројекта са којима се удружења или установе пријављују могу трајати максимално 60 дана, почев од дана потписивања Протокола о сарадњи.

Попуњен, оверен, скениран пријавни формулар доставља се путем имејла на адресу: Ова адреса ел. поште је заштићена од спамботова. Омогућите JavaScript да бисте је видели.

Важне информације

• Установа / удружење треба да поднесе пријаву у сопствено име. Уколико другo правно или физичко лице поднесе пријаву у туђе име, она неће бити разматрана.

• Установа / удружење се може пријавити са само једним предлогом пројекта.

Критеријуми за добијање финансијске подршке:

При разматрању вредноваће се јасна објашњења која се односе на добробит коју ће заједница имати од пројекта, као и то да ли предлог пројекта:

• има реалистичан план који је могуће спровести

• има јасну повезаност циљева, задатака и активности

• предлаже реалистичан буџет који је у складу са активностима

Одлуку о донацији доноси комисија формирана од стране ЗРЕПОК-а.

Крајњи рок за подношење пријава:

27. октобар 2022. године до 16 часова.

За установе / удружења чији пројекти буду били прихваћени, биће обезбеђена средства по потписивању Протокола о сарадњи. Пре потписивања Протокола о сарадњи, установе / удружења ће бити позване да пошаљу додатну документацију о установи/удружењу (копију решења о ПИБ-у, Доказ о регистрацији – извод из одговарајућег регистра којим се доказује испуњеност услова критеријума).

Пројектне активности могу почети тек након што се ова процедура заврши. Сви раније настали трошкови неће бити покривени донацијом.

Након завршетка активности предвиђених у пројекту, неопходно је да се достави финансијски и наративни извештај о реализацији пројектних активности (у наративном извештају описати активности, број учесника, остварене циљеве, резултате пројекта, одрживост пројекта и видљивост пројекта) комисија ЗРЕПОК-а прегледаће извршене радове и достављену документацију и уколико утврди да одговарају поднетом пројекту рефундираће трошкове наведене у буџету пројекта.

 

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија