latinica | ћирилица

Визија, мисија, циљеви

ВИЗИЈА:

 

Регион, чији је административни, привредни, спортски и кулутурни центар град Зрењанин, представља један од најнапреднијих и најразвијенијих региона у Србији, привлачних и пожељних за живот и рад, а “ЗРЕПОК” једну од најугледнијих организација у региону која својим делањем активно томе доприноси.

 

МИСИЈА:

 

Друштвено одговорним, организованим и усмереним деловањем константно јачати углед и утицај удружења, како би могло да делује на људе, организације, збивања и појаве у правцу промена, које ће довести до општег напретка и развитка средине у којој удружење делује.

 

ЦИЉЕВИ УДРУЖЕЊА И НАЧИН ЊИХОВОГ ОСТВАРИВАЊА:

 

УНУТРАШЊИ

(везани за чланове удружења):

 1. јачање међусобних веза чланова удружења путем бољег упознавања на редовним састанцима и неформалним дружењима;
 2. унапређење информисаности чланова о проблемима и могућностима пословања у Зрењанинској општини путем сталне размене информација;
 3. стицање нових знања и пословних веза разменом искустава и значајних контаката;
 4. унапређење властитог пословања и успешности активним тражењем могућности успостављања нове и унапређења постојеће пословне сарадње између чланова удружења.

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА:

 1. путем бољег упознавања на редовним формалним састанцима и неформалним организованим дружењима;
 2. путем константне размене информација;
 3. разменом искустава и значајних контаката;
 4. активним тражењем могућности успостављања нове и унапређења постојеће пословне сарадње између чланова удружења;

 

СПОЉАШЊИ

(везани за окружење у којем живе и послују чланови удружења):

 1. стварање бољих услова за живот и рад у Зрењанинској општини;
 2. залагање да најбољи, најшколованији и најспособнији људи из Зрењанина и околине
 3. заузимају најодговорнија радна места у институцијама и предузећима од значаја за успешно функционисање општине Зрењанин;
 4. промовисање града Зрењанина и региона као средине пожељне за живот и рад;
 5. свеопшти напредак региона чији је центар Зрењанин, како у економском тако и у културном, спортском и сваком другом смислу;
 6. повећање значаја и утицаја које има град Зрењанин у Републици Србији;

 

НАЧИН ОСТВАРИВАЊА:

 1. заузимањем ставова по свим битним питањима и догађајима од значаја за живот и пословање у општини Зрењанин;
 2. медијском афирмацијом ставова удружења и подстицањем целокупне јавности да заузме ставове по битним питањима;
 3. подршком свих појединаца, организација и активности који воде ка остварењу зацртаних циљева удружења и добробити средине у којој живимо;
 4. креирањем конкретних предлога за решавање појединих питања од значаја за локалну заједницу;
 5. организовањем акција и активности у циљу подизања квалитета живота и пословања у локалној заједници;
 6. заједничким наступом пред државним органима по питањима важним за локалну заједницу или било ког члана;
 7. критиком свих негативних појава у нашој средини, које нас удаљавају од  циљева удружења.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија