latinica | ћирилица

Партнери

ПАРТНЕРИ ЗРЕПОК-а су успешне и угледне организације, удружења, колективи и сва друга правна лица која имају исте или сличне циљеве са ЗРЕПОК-ом и која имају заједничко уверење да ће уговорним повезивањем и сарадњом допринети остваривању властитих визија и заједничких циљева.

ПАРТНЕР се постаје потписивањем уговора о сарадњи и партнерству који је претходно једногласно прихватила скупштина ЗРЕПОК-а.

Скупштина се по овом питању изјашњава на иницијативу било ког члана у редовним терминима заседања, али искључиво и на основу писмено образложеног и презентованог предлога уговора о сарадњи и партнерству који се прослеђује свим члановима скупштине пре заседања скупштине на којој се одлучује о прихватању уговора.

ПАРТНЕРИ ЗРЕПОК-а имају право јавног истицања овог статуса, обзнањивања уговора о сарадњи и коришћења имена и логоа ЗРЕПОК-а искључиво у сврхе које су предвиђене као циљеви уговорене сарадње. Исто овакво право има и ЗРЕПОК у односу на своје партнере.

Статус ПАРТНЕРА ЗРЕПОК-а престаје даном раскида уговорне сарадње коју може покренути било која страна у било које време, а које верификује скупштина ЗРЕПОК-а већином  гласова од укупног броја присутних чланова на скупштини.

Процедура прихватања партнерства и стицања статуса ПАРТНЕР „ЗРЕПОК“-а је прописана Правнилником о пријему нових чланова и стицању статуса ПРИЈАТЕЉ и ПАРТНЕР „ЗРЕПОК“-а који можете погледати ОВДЕ

 

 

УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА СРБИЈЕ
УНИЈА ПОСЛОДАВАЦА ВОЈВОДИНЕ

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА АЛИЈАНСА ЗА ЛОКАЛНИ ЕКОНОМСКИ РАЗВОЈ

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија