latinica | ћирилица

Пријатељи

Пријатељи ЗРЕПОК-а су успешни и угледни појединци остварени у професији коју обављају и уважени у средини у којој живе и раде, а који у потпуности прихватају и осећају визију и мисију ЗРЕПОК-а као своју и спремни су да дају властити допринос у остварењу циљева које је ЗРЕПОК поставио.

Пријатељи ЗРЕПОК-а учествују у раду ЗРЕПОК-а по позиву или на њихову иницијативу прихваћену од скупштине удружења.

Пријатељи ЗРЕПОК-а немају никаквих формалних обавеза према ЗРЕПОК-у нити ЗРЕПОК према њима и њихов однос се базира на добровољности и узајамној потреби заједничког деловања и дружења баш као што то и јесте случај са пријатељима.

Пријатељ ЗРЕПОК-а се постаје на писмено образложени предлог члана ЗРЕПОК-у уз једногласну сагласност свих чланова скупштине ЗРЕПОК-а.

Пријатељ ЗРЕПОК-а треба да буде статусни симбол са којим ће се поносити сваки онај који тај статус има. Формално тај статус се озваничава свечаним уручивањем повеље или плакете и јавним промовисањем које се врши сваке године на дан 19. Јануара, дан када је свечано почела са радом канцеларија ЗРЕПОК-а.

Статус ПРИЈАТЕЉА ЗРЕПОК-а престаје на личних захтев или одлуком скупштине која се усваја простом већином, а скупштина се о овом питању може изјашњавати у било које време на захтев бар једног пуноправног члана.

Прихватањем статуса ПРИЈАТЕЉА, ПРИЈАТЕЉ је сагласан и да ЗРЕПОК у свим својим наступима као и штампаним материјалима има право да то истиче баш као што и ЗРЕПОК даје сагласност ПРИЈАТЕЉУ да тај свој статус може слободно користити у јавним наступима.

Процедура пријема ПРИЈАТЕЉА „ЗРЕПОК“-а је јасно дефинисана и прописана Правнилником о пријему нових чланова и стицању статуса ПРИЈАТЕЉ и ПАРТНЕР „ЗРЕПОК“-а који можете погледати ОВДЕ

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија