latinica | ћирилица

Дејан Молнар

Дејан Молнар је рођен 1980. године у Зрењанину. Економски факултет Универзитета у Београду уписао је школске 1999/2000. године, а дипломирао јуна 2004. на смеру Финансије, банкарство и осигурање. У току студија остварио је просечну оцену 9,28. Као студент основних студија био је стипендиста Фондације под покровитељством Ректората Универзитета у Београду, као и Министарства образовања и спорта Владе Републике Србије (стипендија за развој талентованих студената). По завршетку основних студија, септембра 2004. године запослио се у ProCredit Bank Serbia, а потом, фебруара 2006. године у Volksbank Srbija a.d. у Београду (данас Sberbank), где је обављао различите функције.

Школске 2004/2005. године уписао је последипломске студије (смер: Теорија и политика привредног развоја) на Економском факултету у Београду и положио све предвиђене испите са просечном оценом 9,89.
На Економском факултету Универзитета у Београду је маја 2009. године одбранио магистарску тезу под насловом „Локални економски развој у ери глобализације“ (ментор: проф. др Биљана Јовановић Гавриловић). Новембра 2013. године, на Економском факултету Универзитета у Београду, одбранио је докторску дисертацију под називом „Регионалне неједнакости и привредни раст: пример Србије“ (ментор: проф. др Биљана Јовановић Гавриловић).

У летњем семестру школске 2007/2008. године и зимском семестру школске 2008/2009. године био је ангажован као демонстратор на предмету Национална економија. Марта 2009. године изабран је за сарадника у настави, а новембра исте године за асистента на Економском факултету у Београду за ужу научну област Економска политика и развој - Национална економија. Изводио је вежбе из истог предмета и на Војној академији. Током летњег семестра школске 2010/2011. и  2011/2012. године држао је часове вежби на предмету Технолошки развој и политика. У летњем семестру школске 2012/2013. године изводио је вежбе на предмету Монетарна економија. Октобра 2014. године изабран је у звање доцента на Економском факултету Универзитета у Београду за ужу научну област Економска политика и развој, за предмете Национална економија и Економика енергетике.

Похађао је неколико програма и курсева у циљу стручног усавршавања: „Introductory Econometrics“, летња школа у организацији Utrecht University iz Holandije (август 2010. године); „Stata Introduction“ (децембар 2010. године); „Time Series Analysis Using Stata“ (август 2011. године); „Panel Data Analysis Using Stata“ (јануар 2012. године); „Spatial Statistics and Econometrics”, зимска школа у организацији Универзитета у Тренту, Италија (децембар 2013. године).
Дејан Молнар је ангажован на научно-истраживачким пројектима Министарства науке и технолошког развоја Владе Републике Србије, као и на међународном пројекту FP7 Compete – International comparisons of products supply in the agri-food sectors: determinants of their competitiveness and performance on EU and international markets“, Faculty of Economics (project leader prof. dr Zaklina Stojanovic).

Поред тога, био је укључен у израду неколико пројеката који су за циљ имали јачање капацитета локалних самоуправа за подстицање економског развоја. У периоду од 2008. до 2012. године био је члан Савета за стратешки развој града Зрењанина. Од новембра 2010. до јула 2013. године био је ангажован од стране Агенције за страна улагања и промоцију извоза Републике Србије (СИЕПА) на позицији Координатор за локални економски развој. Од 2010. године је члан Верификационе комисије Националне алијансе за локални економски развој (НАЛЕД) за сертификацију општина са повољним пословним окружењем. Члан је радне групе за увођење ГИС-а у локалну самоуправу Зрењанина. Средином 2014. године именован је за члана Радне групе Министарства привреде Републике Србије за израду нацрта Националног плана регионалног развоја.

Од 2009. године је секретар, а од 2014. године руководилац Семинара Катедре за економску политику и развој на Економском факултету у Београду. Од 2013. године је члан редакције часописа „Економски видици“.

Дејан Молнар је, такође, члан Председништва Друштва економиста Београда (ДЕБ), затим члан Матице српске у Новом Саду, Удружења новинара Србије (УНС), Фондације „Група за креативну економију“ (ГКЕ) и Банатског удружења књижевника. Од 2014. године заменик је директора ГКЕ за међународне односе и председник је регионалне експертске мреже ГКЕ. Поред тога, члан је Управног одбора (заменик Председника) Асоцијације „Банат-инфо“ из Зрењанина и Надзорног одбора рукометног клуба „Прoлeтер“ из Зрењанина.

Од јула 2007. године Дејан Молнар је редовни колумниста листа „Зрењанин” (аутор је колумне „Транзициони буквар”, која од октобра 2015. године носи назив “Буквар економије”).

Добитник је „Награде Града Зрењанина” за 2014. годину за допринос развоју економске науке, за подстицај локалног економског развоја и за публицистички рад.

Добитник је награде Регионалне привредне коморе Зрењанин за 2015. годину за постигнуте резултате у науци и успешан рад на Економском факултету у Београду, као и за допринос у информисању јавности о резултатима у привреди и науци.

Говори енглески, а служи се немачким и руским језиком.

Предмет професионалног/академског интересовања и рада аутора јесу теме из области локалног и регионалног економског развоја, као и из домена креативне економије.

Аутор је две научне монографије, као и више научних радова (чланака) објављених у научним часописима и монографијама, зборницима радова и другим публикацијама.

Практично искуство из области локалног економског развоја стицао је као сарадник на пројектима који су имали за циљ јачање капацитета локалних самоуправа за подстицање економског развоја.

Живи у Зрењанину.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија