latinica | ћирилица

"ДА СЕ ЛАКШЕ ДИШЕ"

25.05.2015 - Zrenjanin

Поводом Светског дана здравља, представници "Зрењанинског пословног круга" су поделили грађанима Зрењанина и мештанима све четири општине Средњебанатског округа пет хиљада садница сребрне смрче.

 

Пројекат: „Да се лакше дише-ЗРЕПОК за Зрењанин“

 

1. Циљ пројекта:

 

- на основу званичних података, који се проналазе на сајту Извршног већа АП Војводине, долази се до закључка да је Банат, као део Војводине, најугроженија средина када је у питању пошумљеност (свега 1,5%). Пошумљеност Војводине је такође алармантан податак јер је свега 6,6% њене територије пошумљено.

Имајући у виду да су европски стандарди да је оптимална површина под шумом и заштитним засадима процењена на основу просечне површине шума и заштитног зеленила на нивоу од 0,16 хектара по глави становника (14%), чиме би се приближили стандардима развијених земаља у Европи, „Зрењанински пословни круг“ и његови оснивачи одлучили су се да се прикључе свакој акцији која као крајњи циљ има озелењавање града Зрењанина и насељених места зрењанинске општине, као и да сами буду организатори оваквих акција.

- у склопу циља се такође промовише „Зрењанински пословни круг“ као удружење које делује уз друштвену свест према окружењу и граду у ком делује;

- афирмација „Зрењанинског пословног круга“ као удружења које подржава и помаже пројекте Владе Србије, који су усмерени у позитивном смислу на квалитет живота грађана.

 

2. Начин реализације пројекта:

 

- „ЗРЕПОК“ је на основу прикупљених понуда о свом трошку купио пет хиљада контејнерских садница сребрне смрче. Саднице су се потом, са пропратним материјалом, на ком је објашњен циљ акције „ЗРЕПОК“-а, као и информације о сребрној смрчи, делиле грађанима 10. априла, поводом Светског дана здравља (7.априла), у центру Зрењанина (3.000 садница). Саднице су се делиле уз помоћ активиста еколошког друштва „Панонска зора“. Дан раније свакој општини Средњебанатског округа: Житиште, Нови Бечеј, Сечањ и Нова Црња, подељено је по 500 садница, које су засађене на тзв. школицу.

 

СРЕБРНА СМРЧА Picea punsens Engelm. 'Glauca'

Природни украс Стеновитих планина (САД). Биљка пирамидалне крошње, пречника до 8м и висине до 20 (30)м. Због изразито СРЕБРНАСТО ПЛАВИХ четина у народу погрешно названа сребрна јелка. Корен развијен, главни корен дубок, разгранат. Доживи до 600 година. Одлично подноси градске услове. Отпорна на сув ваздух и летњу сушу. Подноси јаке зимске мразеве. Отопрна на ветроломе и снеголоме.Није угрожена од дивљачи. Не подноси сенку. Применљива на свим видовима зелених површина, самостално, или у групама. Због уочљиве боје захвална за комбиновање са другим биљкама. Њена отпорност и прилагодивост на услове средине чине је најчешће коришћеном четинарском врстом у дизајну савремених вртова. Добро подноси пресађивање,чак и у одраслој доби.

 

 

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија