latinica | ћирилица

"МОЈ ГРАД – БЕЗБЕДАН И ДРАГ"

01.06.2010 - Zrenjanin

Удружење "Зрењанински пословни круг ЗРЕПОК" је покренуло нов пројекат, под називом "МОЈ ГРАД – БЕЗБЕДАН И ДРАГ".

 

Нацрт пројекта „МОЈ ГРАД – БЕЗБЕДАН И ДРАГ“

 

1. ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

•    унапређење јавне безбедности у граду Зрењанину;

•    смањити доступност наркотика на подручју града Зрењанина;

•   подизање свести комплетне јавности и свих субјеката који делују у Зрењанину о потреби заједничког деловања и давања сопственог доприноса у борби против  ове пошасти савременог света;

•   обезбезбеђење додатних средстава за рад Криминалистичког одсека службе за сузбијање наркотика Полицијске управе у Зрењанину. 

 

2. НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

•    успоставити контакт са начелником ПУ Зрењанина и тражити да се активно укључи у ову акцију;

•    обезбезђење учешћа у пројекту градоначелника и градске управе;

•    формирање радне групе коју би чинили по један представник ПУ, градске управе и ЗРЕПОК-а;

•    одређивање задатака радне групе:

     1.    израда базе података о свим могућим потенцијално заинтересованим организацијама и удружењима која би могла да се активно укључе у овај пројекат;

     2.   обилазак свих субјеката са претходне листе, упознавање са акцијом, тражење подршке и активно учешће;

     3. гостовање у свим медијима са обавештавањем јавности о циљевима пројекта и анимирање свих потенцијално заинтересованих за укључење у реализацију пројекта;

     4.  организација трибине у бископу СИНЕМА на којој би се позвали сви релевантни друштвени фактори у граду Зрењанину који могу допринети остварењу циља пројекта.

 

3. УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ:

•    Носилац и реализатор пројекта: ЗРЕПОК

•    Партнери у реализацији пројекта: Полицијска управа и град Зрењанин

•    Пријатељи пројекта: (медијске куће, и сва средства информисања која делују на теритоји града Зрењанина - њихова улога је да промовишу акцију и да акцији дају општедруштвено обележје)

•   Подршка пројекту: Савет младих при градској управи града Зрењанин (његови чланови могу својим формалним, али и неформалним ауторитетом у релевантним омладинским организацијама као што су Студентска унија и школски парламент помоћи да акција буде прихваћена од што ширег круга младих који су понајвише погођени утицајем криминала и наркоманије на њихову безбедност).

 

4. ВРЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

•    Почетак активности и реализације пројекта 02.06.2010. године;

•    Од 02. јуна до 10. јуна конктакт са ПУ, израда спискова свих потенцијалних учесника, формирање радне групе;

•    Од 11. јуна до 20. јуна активности радне групе на обезбеђењу подршке свих субјеката који су идентификовани као значајни за реализацију пројекта: обилазак свих организација дефинисаних списком и анимирање за узимање учешћа у реализацији пројекта;

•    Од 21. јуна до 26. јуна интензивне медијске активности и припрема трибине;

•   Завршетак реализације пројекта је субота 26. јун 2010. године када би се одржала трибина са почетком у 11ч. и завршетком у 12ч. а након тога би се на тргу Слободе (где ће бити одржано такмичење деце у вожњи бициклом) уручиле донације полицијској управи од стране ЗРЕПОК-а и Града Зрењанина.

 

5. ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

•    Потрошни материјал (коверте, писма, флајери са основним елементима пројекта);

•    Трошкови везани за гостовање у емисијама и прилози у медијима;

•    Закуп сале у овом случају није трошак пошто власник биоскопа (уједно и један од оснивача ЗРЕПОК-а: фирма ИМПЕЛ) уступа салу без накнаде за реализацију овог пројекта;

•     Набавка новог возила ФИЈАТ ПУНТО;

•    Сва средства би се обезбедила из донираних средстава оснивача ЗРЕПОК-а,  а трошкови се процењују у бруто оријентационом износу на 700.000,00 динара.

 

6. ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА ЗА НОСИОЦА, ПАРТНЕРЕ, ПРИЈАТЕЉЕ И ДОНАТОРЕ ПРОЈЕКТА:

•    Подизање угледа у јавности као друштвено одговорних удружења,  организација и колектива који исказују и бригу и дају конкретан допринос решавању општих друштвених проблема;

•    Успостављање чвршће сарадње са ПУ као државним органом који је професионално задужен за бригу о јавној безбедности, а у циљу подизања нивоа јавне безбедности у средини у којој делује као основном предуслову за подизање квалитета живота и рада што представља основни циљ удружења;

•    Успостављање контаката са свим релевантним друштвеним факторима у нашој средини који могу допринети повећању опште и јавне безбедности и јачање  веза међу њима;

 

У Зрењанину 01.06.2010.


Предлагач Пројекта:

Драган Видаковић, председник ЗРЕПОК-а

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија