latinica | ћирилица

„ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ ЗРЕЊАНИН“

18.09.2014 - Zrenjanin

I

УВОД:

 

Бројне урушене зграде и оронуле фасаде на територији Зрењанина озбиљно нарушавају изглед (и углед) Града. Ово нарочито долази до изражаја кад су у питању објекти на прометним локацијама и у центру града којима се креће велики број људи међу којима има много оних који су гости Зрењанина.

Није у питању само ружна слика коју оставља ова појава већ и утисак да у Зрењанину живе људи који нису способни да решавају своје проблеме. Није тешко претпоставити шта мисле потенцијални инвеститори о Граду као локалитету за инвестирање када виде да у строгом центру Зрењанина стоје годинама самообрушени објекти, али је тешко прихватити то што све више наших суграђана више не препознаје да је њихов град вредан избора за живот и да треба из њега отићи у перспективније и боље организоване средине?

Свакако да се може наћи пуно тога што је објективно допринело оваквом стању, као што је вишегодишња економска криза и пропадање, али нема сумње да се многи од ових проблема могу решити и без великих улагања и да је одговорност што се то не чини на свима нама који живимо у Зрењанину, али понајвише на онима који се налазе на најодговорнијим позицијама у локалној власти.

Мишљења смо да је овај проблем до те мере ексалирао у Зрењанину и да је постао толико значајан да је неопходно да се у решавање овог проблема укључи лично Градоначелник као најзначајнија градска институција.

У 2013. години Скупштина града Зрењанина усвојила је Одлуку о уређењу града Зрењанина, која је требала да натера власнике зграда и других објеката да их на прави начин одржавају. Ступањем на снагу Одлуке о уређењу града Зрењанина, власници и корисници зграда постали су дужни и законски да редовним одржавањем обезбеде уредан изглед спољних делова зграда, а уколико то није случај, дужни су да одмах доведу зграду у уредно и функционално стање.

Најављено је да ће ова одлука коначно решити проблем рушевина и ограђених објеката у главној градској улици.

Ни после годину дана од усвајања одлуке нема помака у решавању овог проблема што нам говори да, или није Одлука ваљана или се она једноставно не примењује.

Због тога предлажемо:

да се под хитно треба приспитати у чему је проблем у вези Одлуке о уређењу града и наложити надлежним службама да крену у доследну реализацију и спровођење у живот Одлуке.

да се преиспита и одговори да ли је и колико плаћено таксе од стране власника обрушених објеката у центру града за заузеће јавног земљишта оградом која штити пролазнике од њихових објеката. Исто тако, уколико није било наплаћене таксе (што је обавеза надлежних градских служби) да се јасно именује одговорно лице због овог пропуста.

Поред напред изнетог, мишљења смо да у решавање овог проблема треба укључити и што већи број наших суграђана, а у жељи да у старту дамо властити допринос превазилажњу овог не малог проблема обратили смо се и Градоначелнику са предлогом за покретање програма под називом „ЗАЈЕДНО ЗА ЛЕПШИ ЗРЕЊАНИН“.

 

ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ ПРОГРАМА:

Покретање свих слојева наше заједнице на акцију у циљу уређења фасада у Зрењанину и трајно решење питања обрушених објеката;

Подизање свести код свих наших суграђана у погледу значаја неговања и чувања изгледа града и свих његових грађевина, а нарочито оних који су од велике културне и историјске вредности.

 

САДРЖАЈ ПРОГРАМА:

Реализовање Конкурса под називом „Покренимо Зрењанинце – улепшајмо градско лице“

Покретање пројекта „ЗРЕЊАНИН – ГРАД МУРАЛА“

Реализација акције „ГРАФИТИ СУ УМЕТНОСТ, ЗАР НЕ?“

 

1) „ПОКРЕНИМО ЗРЕЊАНИНЦЕ – УЛЕПШАЈМО ГРАДСКО ЛИЦЕ“

С обзиром на тешку материјалну и финансијску ситуацију, као и на проблеме у вези са нефункционисањем многих кућних савета у зградама колективног становања, сматрамо да треба стимулисати уређење објеката и њихових фасада, нарочито на локалитетима од јавног значаја, тако што би Град из буџета издвојио одређена средства којима би са 50% учествовао у обнови оних објеката у којима њихови станари обезбеде 50% потребних финансијских средстава.

Предлажемо да Град Зрењанин отвори конкурс под називом „Покренимо Зрењанинце – улепшајмо градско лице“, кроз који би Локална самоуправа суфинансирала радове на уређењу и обнови фасада и кровова зграда колективног становања или пословног простора у којем има више сувласника.

Предлажемо да у буџету Града Зрењанина за 2015. годину у те сврхе обезбедите 10 милиона динара за спровођење овог програма и да се програм спроводи сваке године, минимум 5 година за редом без прекида. Сматрамо да локална самоуправа ова финансијска средства може обезбедити без већих проблема, чак и у овим кризним временима. Сигурни смо да би се ревноснијим наплаћивањем такси за заузеће јавне површине које настаје због ограђивања урушених објеката како не би угрозили безбедност пролазника, обезбедио значајан фонд за овај програм који би лако могао и превазићи предложени буџет.

Локална самоуправа кроз Јавни конкурс може да позове скупштине станара са територије града Зрењанина да се до одређеног рока пријаве за програм ради суфинасирања радова на уређењу зграде.

Конкурсним условима треба обезбедити да се предност у суфинансирању обезбеди за објекте који су под заштитом Завода за заштиту споменика културе, објектима који се налазе у заштићеним градским зонама (ужем градском језгру) и објектима који се налазе на најпрометнијим местима у граду.

Предуслов за добијање средстава по овом програму би морао бити доказ да кућни савет који конкурише, уредно функционише и да је обезбедио предрачун радова и 50% потребних финансијских средстава.

 

Овим би се постигло више ефеката:

Подстакао би се рад кућних савета и њихов смисао постојања;

Удруживањем средстава приватног и јавног капитала би се обезбедило двоструко више средстава за обнову;

Мотивисао би се већи број људи на акцију уређења фасада својих објеката.

Као добар пример, истичемо пример општине Стари град у Београду. У оквиру сличног програма, у периоду од 2011 до 2012. Године, 592 зграде су добиле окречене улазе, нова улазна врата, степеништа, интерфоне и видео надзор, нову столарију, уређена дворишта, а неке зграде су добиле и нове кровове.

Од мањих градова, истичемо пример Града Суботице који излази у сусрет станарима у заштићененим зградама тако што сваке године организује конкурс и сноси половину трошкова када је у питању реконструкција фасада и кровова зграда у центру града.

 

2) „ЗРЕЊАНИН – ГРАД МУРАЛА“

Ово је пројекат који би имао за циљ да се неуређене фасаде зграда на најпрометнијим локалитетима у граду који су за то погодни улепшају и уреде муралима.

Функција мурала је много више од пуке естетизације, јер се кроз мурал преносе поруке великом броју грађана, скреће се пажња на одређене проблеме и наводи на размишљање.

У Зрењанину је визуелна култура јавних простора агресивно окупирана рекламним порукама, овај пројекат треба да представља контра акцију са циљем одбране визуелног идентитета града, али уједно и едуковање становништва.

Мурал, као вид ликовног изражавања и начина некомерцијалног преношења поруке у јавном простору је веома значајан. Појава Мурала у великим градовима данас представља значајан вид уметности, али и разгледницу града које поспешује туристички потенцијал.

Идеја је да теме мурала буду различите, поједини мурали са мотивима карактеристичним за Средњобанатски регион и евентуално исписаним порукама у зависности од локација.

Мурале не треба мешати са графитима. Графити, како им само име наводи, су знакови, стилизовани потписи, увећани и разрађени на различите начине. Мурали су слике на зиду различитог карактера и имају све одлике једне комплетне слике.

Реализацијом акције „ЗРЕЊАНИН – ГРАД МУРАЛА“ и њеном јавном промоцијом би се сасвим сигурно добила и велика медијска пажња и то, верујемо, на националном нивоу што би допринело мењању слике о граду Зрењанину на нивоу целе Србије.

Уверени смо да би се овај пројекат могао реализовати без финансијског оптерећивања буџета града.

 

3) „ГРАФИТИ СУ УМЕТНОСТ, ЗАР НЕ?“

Чињеница је да су многобројне фасаде ижврљане и да су наружене непримереним порукама и цртежима, али је исто тако и истина да у многим градовима, па и у Зрењанину има све више оних који на израду графита гледају као на својеврсни уметнички изражај и да графити сами по себи не морају бити ружни, напротив.

Циљ ове акције би требало да буде јасно разграничење између наруживања објеката и њихових фасада на непримерен и ружан начин од цртања графита као потребе, углавном млађих људи да искажу своје уметничке квалитете и даровитост.

Због тога би требало одредити локације где се могу цртати графити и позвати све оне који то желе да раде да искључиво њих користе, а заузврат им обезбедити средства (спрејове и сл.) али и у сарадњи са њима прописати правила игре која би омогућила да се добију најквалитетнији радови који ће улепшати наш град и који ће моћи да трају дуже времена.

Са друге стране, потребно је идентификовати и изоловати оне који цртају графите и жврљају фасаде (углавном добро познате полицији организоване навијачке групе) и на тај начин наружују град и праве штету онима који покушавају да уреде своје објекте.

Свакако да се у оквиру ове акције мора пронаћи начин да се такве „штеточине“ на адекватан начин и казне.

 

Пројекат предложио и његов Нацрт сачинио

Председник „Зрењанинског пословног круга“,  Драган Видаковић

У Зрењанину 08.09.2014. године

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија