latinica | ћирилица

„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“

29.12.2010 - Zrenjanin

НАЦРТ ПРОЈЕКТА

„ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“

 

I

УВОД:

 

Јуна 2008. године, пре почетка Свеобухватне реформе прописа („СРП“), Национална асоцијација за локални економски развој („НАЛЕД“) уз подршку телевизије Б92 и УСАИД-а покренула је кампању под називом: "ИЗ ЛАВИРИНТА" са основном идејом да уз помоћ и активно учешће малих и средњих предузећа као и великих компанија из Србије идентификује административне препреке и процедуре које непотребно оптерећују привреду у Србији и пронађе најједноставнија решења за њихово превазилажење.

Као резултат ове акције проистекла је „НАЛЕД“-ова "Сива књига" која је децембра 2010. године доживела своје треће издање. Она садржи 75 најпотпунијих и најрелевантнијих предлога за смањење бирократије у Србији. Фокус Сиве књиге је на малим и средњим предузећима и административним процедурама које се углавном лако могу поједноставити или укинути, без потребе за променом закона, Устава и без нарочитих трошкова.

Решени проблеми на које се указује овом публикацијом су добар индикатор спремности надлежних институција да прерасту у ефикасан сервис привреде и спроведу суштинску реформу.

Јавним објављивањем „СИВЕ КЊИГЕ“ алармира се јавност да усмери пажњу ка проблемима којима се бави ова књига и врши се притисак на надлежне институције да убрзају решавање уочених и презентованих проблема.

 

Уверени да је ово веома добар начин да се конкретно допринесе побољшању привредног и пословног амбијента, чланови „ЗРЕПОК“-а су одлучили да, по узору на „НАЛЕД“-ову „СИВУ КЊИГУ“, израде „ЗРЕЊАНИНСКУ СИВУ КЊИГУ“.

Основна идеја овог пројекта је да се сачини писани документ у којем би били наведени административни проблеми и препреке које се налазе у прописима и одлукама које су у надлежности Зрењанинске локалне градске управе.

Осим навођења проблема и примедби, у „ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ“ наћи ће се и предлози и препоруке „ЗРЕПОК“-а за превазилажење уочених проблема.

Спровођење ових препорука има за циљ да допринесе уштеду привреди и предузетницима у Зрењанину и директно утиче на стварање бољег пословног амбијента у граду Зрењанину, што треба да доведе до тога да Зрењанин буде конкурентнији у погледу привлачења нових инвеститора и инвестиција у односу на друге градове у Србији.

Обзиром да сиву творе црна и бела  боја, у „ЗРЕЊАНИНСКОЈ СИВОЈ КЊИЗИ“ ће се наћи места и за „беле“ стране, односно за изношење позитивних примера решавања уочених проблема и свега оног што буде урађено од стране локалне самоуправе а да директно доприноси стварању бољег пословног и привредног амбијента у Зрењанину.

Познато је да је улога малих и средњих предузећа (МСП) од кључног значаја за развој модерних држава и локалних заједница, а она су и најосетљивија на лоше пословно окружење и административну преоптерећеност, па је зато конкурентност у погледу  стварања боље и повољније пословне климе у граду Зрењанину, управо за МСП, и то путем елиминисања беспотребних прописа и административних процедура, кључан фактор даљег развоја града и региона.

ЗРЕПОК је кроз директно учешће у пет јавних расправа у току прве године постојања, а које су отваране по питањима доношења градских одлука које се тичу пословања привреде и предузетника у Зрењанину, стекао значајно искуство у погледу идентификације проблема у доношењу одлука у надлежности локалне управе. Удружење је учествовало у јавној расправи о Одлуци о локалним комуналним таксама, Одлуци о накнади за уређење грађевинског земљишта, Одлуци о јавном превозу, Одлуци о накнади за заштиту животне средине и Одлуци о Плану капиталних инвестиција града Зрењанина. Готово сви предлози које је ЗРЕПОК упућивао локалној самоуправи су, уз мање или више тешкоћа, усвајани, што говори у прилог компетенција „ЗРЕПОК“-а да се озбиљно позабави „сечом непотребних прописа у граду Зрењанину“.

Искусни привредници града Зрењанина, окупљени у „ЗРЕПОК“-у, уверени су да ће реализацијом пројекта „ЗРЕЊАНИНСКА СИВА КЊИГА“ дати најбољи допринос напретку и развоју града Зрењанина и региона средњебанатског округа.

 

II

ЦИЉ ПРОЈЕКТА:

идентификовање административних препрека за привређивање и пословање у Зрењанину;

израда конкретних предлога за уклањање непотребних, и значајно поједностављење неохподних административних процедура и поступака;

стварање бољег пословног амбијента за развој малих и средњих предузећа у Зрењанину као најбоље окоснице развоја локалне економије;

подстицање предузетничких и пословних аткивности у Зрењанину;

повећање конкурентности града Зрењанина у погледу привлачења нових инвестиција и инвеститора.

 

III

НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

 

одабир и уговарање стручног консултанта за реализацију пројекта;

израда плана активности на реализацији пројекта;

анимирање партнера и пријатеља пројекта и уговарање сарадње са њима на реализацији пројекта;

јавна промоција пројекта;

реализација пројекта на основу усвојеног плана реализације;

штампање и објављивање „ЗРЕЊАНИНСКЕ СИВЕ КЊИГЕ“;

организација јавне трибине и промоције издања са конференцијом за медије.

 

IV

УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ:

 

Носилац и реализатор пројекта: ЗРЕПОК

Партнери у  реализацији пројекта:

 

Национална алијанса за локални економски развој (НАЛЕД),

Регионална привредна комора Зрењанин,

Опште удружење предузетника Зрењанин;

Унија послодаваца Србије - Послодавци Зрењанина,

 

Пријатељи пројекта:

Уважене зрењанинске адвокатске и књиговодствене агенције које могу учествовати у правном и стручном формулисању захтева и предлога;

Сва средства информисања која делују на територији града Зрењанина, а која су спремна да преузму улогу промоције акције и да је учине доступном што широј локалној јавности.

Пројекат предложио и његов  Нацрт сачинио:

Драгани Видаковић,  председник „ЗРЕПОК“.а

 

У Зрењанину, 29.12.2010. године

Удружење "Зрењанински пословни круг", Краља Александра Карађорђевића 15/III, 23000 Зрењанин, Србија, телефон. 023 533 577

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија