latinica | ћирилица

„ПРОЈЕКАТ ДЕЧИЈИ ЗЕЛЕНИ ЛИСТ“

01.07.2014 - Zrenjanin

САЖЕТАК ПРОЈЕКТА

 

Циљ пројекта је унапређење квалитета живота деце у граду Зрењанину, подизање свести деце предшколског узраста о значају заштите животне средине, побољшање услова за квалитетно провођење слободног времена у природи кроз подстицање волонтеризма и активизма.

У оквиру пројекта „Дечији зелени лист“ ће се уредити слободан простор у дворишту вртића „Алиса у земљи чуда“ у насељу Граднулица у Зрењанину. Овај вртић је први вртић у том насељу који је са радом почео у септембру месецу 2014. године. Овим пројектом желимо да скренемо пажњу деце на значај заштите животне средине и да кроз креативан начин утичемо на подизање њихове еколошке свести.

Пројекат подразумева и активно укључивање деце и одраслих у његову реализацију, у циљу подизања еколошке свести, унапређења и очувања услова за живот у локалној заједници. У пројекат ћемо укључити и волонтере Еколошког покрета „Панонска зора“ и удружења грађана „Цеком“, чиме ћемо промовисати и волонтеризам и активизам.

Озелењавање дворишта вртића „Алиса у земљи чуда“ би представљало  завршни део прве фазе реализације комбиноване дечије установе у насељу Граднулица у Зрењанину. Прва фаза реaлизације обухватила је изградњу дела објекта који омогућава боравак деце вртићког и предшколског узраста.

Објекат се налази на парцели бр.13495/2, КО Зрењанин 1.

Објекат има све потребне дозволе, на основу којих је покренута изградња.

Парцела  је површине - 3096м2

Прва фаза изградње објекта - 530м2

Поплочане и асфалтиране површине - 700м2

Укупне површине слободног  зеленог  простора - 1866м2.

 

Циљна група:

Директна циљна група : деца предшколског узраста (очекујемо да ће се у вртић уписати 250-оро деце)

Индиректни корисници: родитељи и деца у насељу „Граднулица“ (насеље Граднулица броји око 10 000 становника) - у којој се налази зелена површина коју би уредили у оквиру пројекта)

Кроз пројектне активности (креативне радионице, избор најбољих дечијих радова на тему „Дечији зелени лист“) едуковали бисмо децу предшколског узраста о значају зелених површина и њиховом очувању.

Очекивани резултати:

1. уређена једна зелена површина у Зрењанину,  око вртића „Алиса у земљи чуда“,

2. едукована деца (узраста од 5 до 7 година, укупно 40-оро деце) о значају зелених површина,

3. медијска промоција улоге и значаја зелених површина у подизању квалитета животне средине.

ЗРЕПОК је у могућности да суфинансира пројекат. Са тим средствима би учествовали у организовању радионица за децу, набавци материјала и алата за волонтерску акцију, трошковима додатних радова за припрему терена и обезбеђивању награда за најбољи дечији рад (предшколски узраст од 5 до 7 година) на тему „Дечији зелени лист“.

 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА

 

Циљ пројекта унапређење квалитета живота деце у граду Зрењанину, подизање свести деце предшколског узраста о значају заштите животне средине, побољшање услова за квалитетно провођење слободног времена у природи кроз подстицање волонтеризма и активизма.

Специфични циљеви пројекта су:

1. Едукација деце кроз реализацију 2 креативне радионице на тему заштите животне средине;

2. Активно укључивање деце заједно са родитељима и другим волонтерима у озелењавање дворишта вртића „Алиса у земљи чуда“. На тај начин ће се поистовећивати и упознати са својом установом, препознавати свој рад, едуковати о заштити животне средине и бити интегрални део заједничког рада са родитељима. Они ће се уједно упознати и са волонтерским радом.

3. Јавни догађај, отварање нове зелене површине у граду и постављање табле са информацијама о донатору, пројекту и носиоцу пројекта.

Значај пројекта огледа се и у приближавању будућих корисника (деце и родитеља) и стварању друштвене одговорности, бриге према природно и радом стеченој средини.

Није занемарљив утицај пројекта ни на родитеље, односно одрасле,  који ће укључивањем у овај пројекат бити спремнији да у будућности заштите објекат, али и зелене површине од непримереног коришћења.

Значај озелењавања огледа се на више начина, а најважнији је што се постиже заокружена целина објекта и окружења.

Мерљиви резултати пројекта

- Посађено  500 садница дрвећа, украсног жбуња и свећа уз помоћ (минимум 30) волонтера и активиста

- Постављен систем за заливање, који предстваља иновацију у уређивању јавних површина у Зрењанину, пошто ни једна зелена површина у граду нема модеран систем за заливање

- Правилно подигнут травњак

- Одржане 2 радионице са децом на тему : Улога зелених површина у подизању квалитета животне средине (едуковано 40-оро деце и 5 просветних радника – васпитача из Предшколске установе Зрењанин);

- Спроведен  1 конкурс за избор најбољих дечијих радова на тему «Дечији зелени лист», награђена деца

- Одржана 1 изложба дечијих радова

 

ЦИЉНА ГРУПА

 

Директна циљна група: деца предшколског узраста са територије МЗ «Граднулица»

Вртић «Алиса у земљи чуда» без уређене зелене површине око објекта не би била заокружена целина, адекватна за правилан развој деце. Зелене површине имају веома значајну улогу у одрастању деце и позитивно утичу на њихово психофизичко стање. Сматрамо да је изузетно битно упознати децу у њиховој најраној фази развоја са значајом зелених површина.  Да би се правилно односили према животној средини, потребно је да их благовремено едукујемо о њеном значају и активно укључимо у изградњу и очување зелене околине.

У оквиру пројекта ће се организовати креативне радионице, едукације и изложбе дечијих радова са циљем подизања еколошке свести код деце.

Анализом насељеног места «Граднулица» и кроз разговор са представницима МЗ «Граднулица» смо дошли до сазнања да деца у том насељеном месту немају другу уређену зелену површину за дружење, «мали зелени џеп» који могу искористити и родитељи са малом децом али старији људи за лагану шетњу. Површина у оквиру вртића «Алиса у земљи чуда» је згодно место за подизање малог градског парка.

Остали корисници: деца и одрасли са територије месне заједнице Граднулица

 

ОПИС И РЕЛЕВАНТНОСТ ПРОБЛЕМА

 

Проблем са којим се свакодневно суочавамо јесте немар великог броја људи према природи и окружењу у коме живимо, стога смо одлучили да кроз овај пројекат кроз волонтеризам (заједничку садњу дрвећа) покушамо да утичемо и на свест одраслих о значају зелених површина. 

Непостојање адекватне зелене површине око новоизграђеног вртића „Алиса у земљи чуда“ на територији насељеног места Граднулица у Зрењанину, је велики проблем за целу заједницу, посебно негативно ће утицати на децу која ће већи део свог времена провести у том окружењу од септембра месеца 2014. године, за када је и планирано отварање вртића.

Значај зелених градских површина у процесу очувања здраве животне средине и здравља деце је велики. Све зелене површине имају улогу у очувању животне средине тако што елиминишу угљен-диоксид из атмосфере и смањују буку коју ствара саобраћај.

Овим пројектом желимо да помогнемо нашим најмлађим суграђанима да буду окружени зеленилом и да уживају у дворишту и у вртићу. Окружени уређеном зеленом површином, квалитетнијем ваздухом деца већ у раној фази развоја могу спознати значај уређивања и очувања зелених површина, када стичу навике неговања своје околине.

Заштита животне средине као и однос човека према природи и њеним ресурсима су веома важне теме са којима би требало упознати децу. У наставној пракси се показало деца најбоље запамте и завoлe садржаје који им се представе и приближе на занимљив и практичан начин у које су активно укључени.

Управо из тих разлога ћемо организовати и пројектне активности за децу на тему заштите животне средине (креативне радионице,  изложбу дечијих радова на тему „Дечији зелени лист“).

 

ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

Након реализације овог пројекта ћемо имати уређен простор у насељу Граднулица у Зрењанину који ће највише користити деца, едуковане најмлађе суграђане о значају заштите и очувања како извора природе тако и локалитета у урбаним срединама.

Предлог је да се поред озелењавања дворишта вртића, предвиди и систем за заливање. Систeми зa зaливaњe oмoгућавају  дa сe уз пoмoћ тajмeрa испрoгрaмирa врeмe и дужинa зaливaњa, зaтим пoдeли прoстoр пo зoнaмa и нa тaj нaчин oбeзбeди  рaзличитa дистрибуциja вoдe пo зoнaмa. To je битнo jeр трaвњaк нa кoсини (шкaрпи) у зони санкалишта и амфитеатра, трeбa зaливaти вишe путa днeвнo пo мaлo a трaвњaк кojи je нa рaвнoj пoдлoзи je дoвoљнo рeђe и нoрмaлнo зaливaњe.

Уз помоћ система за заливање ћемо имати здраве и неговане саднице дрвећа, жбуња и цвећа као и травњак за децу.

Задатак пројекта је и мотивација васпитача у вртићу «Алиса у Земљи чуда» да негују одговоран начин понашања деце према окружењу.

 

ПЛАНИРАНЕ АКТИВНОСТИ

 

1. Састанци пројектног тима (од јуна до новембра)– мониторинг пројектних активности.

2. Активна онлајн кампања – у јуну месецу отварање налога на друштвеним мрежама Facebook, YouTube, постављање информација о пројекту на интернет сајт ЗРЕПОК-а. Кампања на интернету ће се водити непрекидно под називом «Дечији зелени лист»;

3. Припрема и израда пропагадног материјала – у оквиру пројекта ће се делити летак са информацијама о пројету, донатору и носиоцу пројекта као и партнерима у пројекту;

4. Израда и постављање табле у дворишту вртића «Алиса у земљи чуда» са информацијама о пројекту, донатору и носиоцу пројекта (јун);

5. Пресс конференција – у јуну месецу.

6. Избор извођача радова за постављање система за наводњавање - јун месец Прикупљање понуда за избор извођача радова у активности укључен стручни сарадник да би се пронашло наједакватније решење

7. Припрема терена за постављање система за наводњавање – јул месец

8. Постављање система за наводњавање – јул месец

9. Осмишљавање и припрема креативних радионица – август месец

10. Организовање прве креативне радионице за децу од 5 до 7 година у сарадњи са Предшколском установом и волонтерима УГ «Цеком» и стручним сарадником на пројекту – септембар месец

11. Припрема друге креативне радионице за децу од 5 до 7 година – септембар

12. Упућивање позива преко МЗ Граднулица волонтерима и грађанима за учешће у акцији садње дрвећа у дворишту вртића «Алиса у земљи чуда» – септембар и октобар месец

13. Организовање друге креативне радионице за децу - октобар;

14. Набавка садног материјала – октобар. У ову активност укључен стручни сарадник

15. Садња дрвећа и жбуња (уз стручну помоћ сарадника на пројекту) – новембар месец. У акцију садње ће бити укључени деца, родитељи и волонтери

16. Конкурс за избор најлепших дечијих радова на тему «Дечији зелени лист» - новембар. У сарадњи са Предшколском установом ће се расписати конкурс на нивоу целе установе за децу од 5 до 7 година. ЗРЕПОК ће обезбедити поклон за најбољи дечији рад. 4 најбоља рада ћемо објавити у локалном штампаном медију;

17. Изложба најбољих дечијих радова на тему «Дечији зелени лист» - изложба ће се одржати у вртићу «Алиса у земљи чуда»;

18. Пресс конференција

19. Промоција пројекта у локалним медијима од јуна до новембра после сваке значајне активности

20. Израда извештаја о пројекту

 

ИНОВАТИВНОСТ ПРОЈЕКТА

 

- Сматрамо да је изузетно велики проблем градских јавних површина непостојање адекватног система за наводњавање. Без воде и система за новодњавање зеленило у данашњим временским условима не може дуго опстати.

Систем за наводњавање који би се поставио у оквиру овог пројекта у дворишту вртића «Алиса у земљи чуда» ће бити права иновација.

Систeми зa зaливaњe oмoгућавају  дa сe уз пoмoћ тajмeрa испрoгрaмирa врeмe и дужинa зaливaњa, зaтим пoдeли прoстoр пo зoнaмa и нa тaj нaчин oбeзбeди  рaзличитa дистрибуциja вoдe пo зoнaмa. To je битнo jeр трaвњaк нa кoсини (шкaрпи) у зони санкалишта и амфитеатра, трeбa зaливaти вишe путa днeвнo пo мaлo a за трaвњaк кojи je нa рaвнoj пoдлoзи je дoвoљнo рeђe и нoрмaлнo зaливaњe.

Иновативност пројекта представљају и креативне радионице за децу за подизање њихове еколошке свести  као и волонтеризам - активност укључивања родитеља у улепшавање вртића «Алиса у земљи чуда»

 

ОДРЖИВОСТ ПРОЈЕКТА

 

Укључењем стручњака и постављањем заливног система обезбеђујемо квалитетније одржавање врта са једне стране, а са друге стране укључењем Предшколске установе и МЗ Граднулица у чијем простору је уређена зелена површина, доприноси се још квалитетнијем одржавању у наредном периоду.

Кроз креативне радионице ћемо утицати на свест деце предшколског узраста и привући ћемо њихову пажњу на значај и улогу зелених површина у њиховом окружењу, укључивањем деце предшколског узраста и мало старијих са територије МЗ Граднулица у садњу дрвећа, жбуња и цвећа ћемо постићи да они сваког дана могу да прате раст и развој биљака посађених у оквиру заједничке акције и сматрамо да ће тиме више водити рачуна о тим биљкама.

Укључењем грађана у акцију садње дрвећа, жбуња и цвећа очекујемо да ће ти људи у будућности бити спремнији да заштите објекат вртића и зелену површину око ње од непримереног коришћења.

Пројекат суфинансиран од стране компаније «НИС», кроз програм «Заједници заједно»

Пројекат се реализује од јуна до децембра 2014. године

 

Координатор пројекта

Изабела Киш

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија