latinica | ћирилица

„ПРОЈЕКАТ САРАДЊЕ „ЗРЕПОКА“ И ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ“

03.08.2016 - Zrenjanin

НАЦРТ ПРОЈЕКТА О САРАДЊИ „ЗРЕЊАНИНСКОГ ПОСЛОВНОГ КРУГА“ И

ТЕХНИЧКОГ ФАКУЛТЕТА „МИХАЈЛО ПУПИН“ У ЗРЕЊАНИНУ

 

УВОД:

 

У Зрењанину је 1974. године основан Педагошко-технички факултет у оквиру Универзитета у Новом Саду. Од 1986. године Факултет носи назив Технички факултет „Михајло Пупин“.  Студенти овог факултета већ деценијама постижу одличне резултате на различитим такмичењима. Ове године студенти зрењанинског факултета постали су светски  вицешампиони на престижном такмичењу „Имеџин куп 2010“, у категорији дизајн софтвера и  то је досад незабележен резултат не само зрењанинског факултета већ и студената из целе Србије. Ово је вест која је привукла пажњу и улила наду да се и у мањим срединама, као што је Зрењанин, могу развијати успешни таленти и будући стручњаци без чијег знања ова земља не може рачунати на опоравак и развој.

Недавно је на челу ове високошколске установе дошло до кадровских промена. За декана је изабран проф. др Милан Павловић, редовни професор. Нови менаџмент исказао је жељу да унапреди рад Факултета, као и да га боље позиционира на универзитетској мапи Србије. Технички факултет узео је учешће у бројним пројектима, спроводи се промотивна кампања у циљу повећања броја студената, а јуна је потписан и уговор о дугорочној сарадњи са Градом Зрењанином. Тим уговором је предвиђено да студенти заврших година студија имају могућност да обављају праксу у градским јавним предузећима и установама културе. Град се определио за овај вид сарадње, јер градоначелник сматра да ће студенти на овај начин моћи да се упознају са технологијом рада, док руководиоци Факултета истичу да ће студенти бити у прилици да се што пре интегришу у привредне токове.

Чланови ЗРЕПОК-а сматрају да требају и могу дати свој допринос подизању квалитета рада и реномеа Техничког факултета „Михајло Пупин“ и зато су донели одлуку да потпишу Уговор о пословној сарадњи са овом једином високошколском установом на територији Средњебанатског округа.  Уговором би било прецизирано да ће ЗРЕПОК најбољим студентима овог факултета омогућити стицање радног искуства кроз стручну праксу у предузећима оснивача Удружења, а да ће ономе ко постигне најбоље резултате доделити стипендију за мастер студије, док се од управе факултета очекује да том студенту омогући бесплатан наставак школовања.

 

ЦИЉЕВИ ПРОЈЕКТА:

 

стварање услова добре пословне сардње ФАКУЛТЕТА са једне стране и привредника и предузетника које окупља и представља ЗРЕПОК са друге стране и кроз размену знања и искустава унапређење успешности у остваривању властитих визија;

заједнички рад и могућност утицаја привредника на профилисање кадрова који су неопходни зрењанинској привреди у савременим токовима пословања;

пружање прилике младим, високообразованим људима да стекну практична знања по завршетку студија и радом и доказивањем дођу до запослења;

обезбеђивање финансијске подршке најбољим студентима Техничког факултета „Михајло Пупин“  да наставе своје школовање и усавршавање у Зрењанину;

подизање реномеа зрењанинског факултета и мотивације младих и квалитетних људи из целе Србије да студирају ТФ „Михајло Пупин“;

стварање бољих услова за младе зрењанинце који желе да остану у свом родном граду да у њему могу добити и могућност квалитетног образовања;

популаризација Зрењанина као места пожељног за живот, школовање и стицање високог и квалитетног образовања.

 

ВРЕМЕ И НАЧИН РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТА:

 

Крајем августа месеца 2010. успостављање контакта са деканом Техничког факултета „Михајло Пупин“ проф. др Миланом Павловићем и његовим сарадницима, презентација нацрта пројекта и понуда успостављања сарадње;

Формирање радне групе на изради и прецизирању садржаја уговора и утврђивању критеријума за одабир студената који ће имати право на стицање радног искуства кроз стручну праксу у предузећима чланова ЗРЕПОК-а, као и критеријума за одабир најбољег студента којем би „ЗРЕПОК“ доделио стипендију за мастер студије;

31.08.2010. године организација свечаног потписивања уговора;

Заједничко гостовање и оглашавање представника факултета и „ЗРЕПОК“-а у свим медијима са обавештавањем јавности о садржини и циљевима пројекта;

током трајања праксе омогућити медијима пун увид у ток реализације пројекта и ангажмана студената како би се лично уверили у сврсисходначин рада студената и начин на који се они сналазе када наиђу на конкретан проблем у предузећу;

по завршетку волонтерске стручне праксе  организовати у просторијама ЗРЕПОК-а свечану доделу стипендије за мастер студије студенту који је постигао најбоље резултате током праксе, док ће Технички факултет студента ослободити плаћања школарине на истим студијама.

 

УЧЕСНИЦИ У ПРОЈЕКТУ:

 

носилац и реализатор пројекта: „ЗРЕПОК“;

партнер у реализацији пројекта: Технички факултет „Михајло Пупин“ у Зрењанину;

пријатељи пројекта: (медијске куће, и сва средства информисања која делују на територији града    Зрењанина - њихова улога је да промовишу акцију и да акцији дају општедруштвено обележје)

 

ПОТРЕБНА СРЕДСТВА ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЈЕКТА:

 

потрошни материјал (административни и промотивни) у паушалном износу од 10.000,00 динара;

стипендија за наставак школовања (мастер студије) за студента који током волонтерске стручне праксе   оствари најбоље резултате у износу од 120.000,00 динара (12 месеци по 10.000,00 динара);

сва средства би се обезбедила из донираних средстава оснивача ЗРЕПОК-а, а трошкови се процењују у бруто оријентационом износу на 130.000,00 динара.

 

ЕФЕКТИ ПРОЈЕКТА ЗА НОСИОЦА, ПАРТНЕРА И ПРИЈАТЕЉЕ ПРОЈЕКТА:

 

подизање угледа у јавности као друштвено одговорних удружења, организација и колектива који исказују и бригу и дају конкретан допринос унапређењу рада образовних институција и повећању њиховог значаја у друштвеном и привредном животу града Зрењанина и средњебанатског округа;

промовисање образовања и знања као основних предуслова сваком успеху и напретку средине у којој учесници пројекта функционишу;

јачање угледа зрењанинског факултета, подстицање младих Зрењанинаца да остану у свом граду након завршеног средњошколског образовања и привлачење матураната из других средина наше земље, што треба да довееде до популаризације Зрењанина као места пожељног за живот, рад, школовање и стицање високог и квалитетног образовања.

Контактирајте нас

ЗРЕПОК, Краља Александра I Карађорђевића 15/III, Град Зрењанин, Република Србија